Bạn đã từng được xem cận cảnh tai nạn

các kiểu xe tải công nghệ bị lật bao giờ chưa.

KÊNH VIDEO SỐC - ĐỘC - LẠ
KHÔNG DÀNH CHO NGƯỜI YẾU TIM

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CHI ĐỘI NĂM HỌC 2016 - 2017

Thứ ba - 20/09/2016 23:15
 
CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI CHI ĐỘI NĂM HỌC 2016 - 2017
Kết quả hình ảnh cho báo cáo tổng kết đại hội chi đội 
1.     Ổn định tổ chức
Đã đến giờ làm việc xin kính mời quý vị đại biểu cùng tất cả các bạn đội viên về dự đại hội hôm nay vào ổn định tổ chức để chúng ta đi vào đại hội.
2.     Chào cờ
Xin kính mời quý vị đại biểu, cùng tất cả các bạn đội viên đứng dậy chuẩn bị làm lễ chào cờ.
          Nghỉ - chỉnh đốn trang phục để chuẩn bị làm lễ chào cờ.
          Tất cả chú ý : Nghiêm ! chào cờ…chào !
          Quốc ca ! (Hát quốc ca) Đội ca! (Hát đội ca)
“Vì tổ quốc xã hội chủ nghĩa , vì lý tưởng của Bác Hồ vĩ đại – Sẵn sàng”
(Các bạn đội viên hô “Sẵn sàng” không giơ tay)
Trân trọng kính mời quý vị đại biểu cùng tất cả các bạn đội viên ngồi xuống.
3.     Tuyên bố lý do
Kính thưa quý vị đại biểu cùng toàn thể các bạn đội viên.
Năm học 2016-2017, được sự nhất trí của Chi bộ, Ban giám hiệu nhà trường, Liên đội trường THCS Thị Trấn. Thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017 của nhà trường, Chi đội ….. tổ chức đại hội chi đội nhằm tổng kết công tác đội nhiệm kỳ 2015-2016, đề ra phương hướng công tác đội năm học 2016-2017, bầu Ban chỉ huy Chi đội để lãnh đạo Chi đội thực hiện chương trình, nhiệm vụ năm học. Đó cũng là lý do của buổi lễ hôm nay.
4.     Giới thiệu đại biểu
Về dự với đại hội hôm nay em xin trân trọng giới thiệu có
………………………………………………………………………………………
       ……………………………………………………………………………………
cùng 42 bạn đội viên Chi đội 9A. Đề nghị chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh, chào mừng
 
Kính thưa đại hội, ở đại hội trù bị ngày ………………… đã bầu 3 bạn vào đoàn chủ tịch là:
              1. Bạn………………………………………
              2. Bạn………………………………………..
              3. Bạn………………………………………..
Và 2 bạn vào đoàn thư ký là
 1.  Bạn ……………………………………
 2.  Bạn…………………………………….
Nếu đại hội nhất trí xin cho biểu quyết .Vậy đại hội đã nhất trí 100%. Có bạn nào có ý kiến khác không? (không có).
Mời đoàn chủ tịch và thư ký lên làm việc.
 
Tiếp theo tôi xin thông qua chương trình đại hội.
Đại hội làm việc trong một buổi chiều, gồm có các nội dung sau:
1. Chào cờ: Hát quốc ca, đội ca
2. Tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu
3. Giới thiệu đoàn chủ tịch, thư ký.
4. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động Đội năm học 2015 - 2016
    và phương hướng nhiệm vụ hoạt động Đội năm học 2016 - 2017.
5. Thảo luận đóng góp ý kiến.
6. Ý kiến phát biểu của Đại biểu
7. Bầu Ban Chỉ huy Chi đội mới.
8. Bầu đại biểu dự đại hội Liên đội.
9. Bế mạc đại hội.
 
Tiếp theo chương trình, xin mời bạn …………………………..thay măt đoàn chủ tịch lên đọc báo cáo kết quả hoạt động Đội năm học 2015-2016, Bản dự thảo phương hướng hoạt động Đội năm học 2016 - 2017. Xin mời bạn.
 
Mời đại biểu lên phát biểu:
Là người luôn quan tâm và chỉ đạo sát sao đến công tác Đội của Chi đội em xin mời cô ………………………… – Giáo viên chủ nhiêm, phụ trách chi đội lên phát biểu ý kiến chỉ đạo. Trân trọng kính mời cô.
.Đại hội đã được nghe ý kiến phát biểu của …………………………… – Giáo viên chủ nhiệm, phụ trách chi đội, thay mặt Chi đội em xin lĩnh hội toàn bộ ý kiến của cô và hứa sẽ cùng nhau thực hiện tốt các phong trào của nhà trường và liên đội đề ra. Xin kính chúc cô và gia đình mạnh khoẻ, quan tâm thật nhiều hơn nữa đến phong trào hoạt động đội của chúng em để đưa phong trào hoạt động đội của Chi đội …... ngày một vững mạnh hơn, xin cảm ơn cô.
Tiếp theo chương trình xin mời ĐH thảo luận và đóng góp ý kiến để hoàn thành báo cáo tổng kết và bản dự thảo phương hướng hoạt động của Chi đội. Xin kính mời Đại hội. (ý kiến 1 xong )
Xin cảm ơn ý kiến của bạn đã đóng góp cho Đại hội. Xin mời các ý kiến đóng góp tiếp theo. (Sau ý kiến cuối cùng)
Qua thời gian thảo luận sôi nổi, với các ý kiến thẳng thắn mang tính đóng góp xây dựng. Và ý kiến chỉ đạo của cô chủ nhiệm, ĐH đã tìm ra những mặt mạnh cần phát huy, những mặt tồn tại phải khắc phục trong năm học 2016-2017 và những biện pháp, phương hướng để thực hiện tốt hơn các phong trào hoạt động đội trong năm học 2016-2017.
Tiếp theo chương trình xin mời ĐH chúng ta biểu quyết một số chỉ tiêu, nhiệm vụ năm học 2016-2017.
(Chủ tịch đoàn (…………………..) đọc từng chỉ tiêu trong bản phương hướng để ĐH biểu quyết, thư ký đếm và ghi số lượng ĐH biểu quyết ).
- 100% các bạn đội viên thực hiện tốt nội quy, quy định của Nhà trường và liên đội đề ra ( xin mời các bạn cho biểu quyết )
- 100% các bạn đội viên tham gia tốt các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao.
- 100% các bạn đội viên đóng nộp tiền quỹ đội theo đúng quy định.
- 100% các bạn đội viên thực hiện tốt chương trình rèn luyện đội viên, học tập tốt nghi thức đội.
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
- 100% các bạn đội viên  đạt hạnh kiểm tốt.
  Chi đội phấn đấu đạt danh hiệu chi đội: …………. cấp Liên đội.
Như vậy chúng ta đã hoàn thành biểu quyết một số chỉ tiêu với sự thống nhất, nhất trí cao.
(…………………..) Tiếp theo chương trình là một phần quan trọng của ĐH, bầu Ban chỉ huy đội nhiệm kỳ mới. Xin mời bạn…………………………..đại diện cho Ban chỉ huy Chi đội nhiệm kỳ năm học 2015-2016 lên công bố hết nhiệm kỳ. Xin mời bạn.
 
Thay mặt cho BCH Chi đội nhiệm kỳ 2015-2016, tôi xin chân thành cảm ơn các thầy cô giáo, các anh chị phụ trách, các bạn đội viên đã giúp đỡ chúng tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tôi xin tuyên bố: BCH Chi đội năm học 2015-2016 đã hết nhiệm kỳ. Tôi xin bàn giao lại cho đoàn chủ tịch. Tôi xin chân thành cảm ơn.
 
(……………………) Như vậy chúng ta sẽ bầu Ban chỉ huy Chi đội mới. Về tiêu chuẩn, bạn được bầu phải có học lực khá trở lên, có hạnh kiểm tốt, có năng lực, nhiệt tình hoạt động đội. Ở Đại hội trù bị đã nhất trí bầu 3 bạn vào Ban chỉ huy Chi đội khoá mới với 5 ứng cử viên.
Đề nghị ĐH chọn 1 trong 2 phương án :
1 Là : Đại hội sẽ giới thiệu .
2 Là: Ban chỉ huy Chi đội trước sẽ giới thiệu các ứng cử viên. Ai nhất trí  là Ban chỉ huy Chi đội khoá trước sẽ giới thiệu các ứng cử viên đề nghị chúng ta giơ tay biểu quyết .(ĐH biểu quyết). Như vậy ĐH nhất tri 100%.
ĐH đã nhất trí vậy BCH Chi đội khoá trước giới thiệu 5 ứng cử viên sau:
1.     Bạn……………………………………………………………
2.     Bạn……………………………………………………………
3.     Bạn……………………………………………………………
4.     Bạn……………………………………………………………
5.     Bạn……………………………………………………………
Có ai xin rút khỏi danh sách trên không ?( nhìn xuống). Nếu không, chúng ta tiến hành bầu cử. Đoàn chủ tịch xin giới thiệu các bạn sau vào Tổ kiểm phiếu :
1.     Ban……………………………………………………………..
2.     Bạn……………………………………………………………..
3.     Bạn……………………………………………………………..
-         Nếu ĐH nhất trí thì giơ tay biểu quyết. Như vậy ĐH đã nhất trí 100%.
-         Xin mời tổ kiểm phiếu làm việc.
( Sau khi Tổ kiểm phiếu làm việc xong).
……………………….Tổ kiểm phiếu lên thông qua kết quả  kiểm phiếu bầu Ban chỉ huy Chi đội nhiệm kỳ 2016-2017 .(Tổ bầu cử thông qua biên bản bầu cử).
Mời Ban chỉ huy Chi đội mới ra mắt ĐH.
Mời bạn …………………………………thay mặt Ban chỉ huy Chi đội hứa quyết tâm.
Bầu đại biểu đi dự Đại hội Liên đội:
(…………………..)  Theo sự phân bổ của Liên đội đại hội chúng ta sẽ bầu …… bạn đội viên tiêu biểu đi dự đại hội liên đội.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
-         Tiếp theo chương trình xin mời thư ký ĐH lên thông qua biên bản ĐH.
-         Xin ĐH cho biểu quyết nhất trí thông qua. Như vậy ĐH đã nhất trí 100%.
 
(…………………..) Kính thưa ĐH, với tinh thần làm việc khẩn trương, đầy trách nhiệm. ĐH Chi đội năm học 2016-2017 đã góp ý hoàn thành bản báo cáo, phương hướng hoạt động cho Chi đội hoạt động cho năm học mới. ĐH chúng ta đã được nghe ý kiến chỉ đạo của các đại biểu cấp trên. ĐH đã biểu quyết chương trình hành động năm học 2016-2017, bầu ra Ban chỉ huy Chi đội nhiệm kỳ mới. Đến lúc này ĐH chúng ta đã thành công tốt đẹp. Thay mặt cho đoàn chủ tịch xin chúc quý vị đại biểu, cùng các thầy cô giáo mạnh khoẻ, hoàn thành trong công tác, xin chân thành cảm ơn.
 Thay mặt đoàn chủ tịch tôi xin tuyên bố bế mạc Đại hội .
(………………………..) xin mời quý vị đại biểu cùng các bạn đội viên đứng dậy làm lễ chào cờ.
 
 
 
 
 
 
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----—&–----
 
BÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM HỌC 2015 - 2016
PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM HỌC 2016 - 2017
Chi đội: 9A
         
I. Đánh giá kết quả hoạt động của chi đội trong năm học 2015 - 2016
1. Về học tập
- Đa số các bạn đi học đúng giờ, học và làm bài đầy đủ trước khi đến lớp. Ngồi học nghiêm túc, hăng say phát biểu xây dựng bài. Đi học chuyên cần. Có đầy đủ sách vở, dụng cụ học tập.
Tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn tồn tại nhiều bạn có ý thức học chưa cao, về nhà chưa chăm học, ngồi trong lớp hay nói chuyện riêng, không chú ý nghe thầy cô giảng bài như bạn: ....
 Kết quả cuối năm có …. bạn đạt danh hiệu HSG, ….. bạn đạt danh hiệu HSTT, …. bạn trung bình và …….….. bạn học lực xếp loại yếu.
2. Về hạnh kiểm
- Nhìn chung các bạn đều ngoan ngoãn, lễ phép, kính trọng thầy cô giáo, thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy, nói điều hay làm việc tốt, đoàn kết thân ái với bạn bè. Có ý thức xây dựng tập thể. Cuối năm có. ….. bạn đạo đức tốt, ….. bạn đạo đức khá.
Có một số bạn vẫn còn hiện tượng nói tục, chửi bậy, có biểu hiện chây lì, không vâng lời thầy cô giáo. Đạo đức trung bình có ……..… bạn.
3. Nề nếp, lao động
- Đa số các bạn thực hiện đầy đủ tư cách đội viên, đi học đúng giờ, sinh hoạt 15 phút đầu giờ nghiêm túc, có chất lượng.
- Lao động nghiêm túc, nhiệt tình, tự giác, có đầy đủ dụng cụ
Nhưng bên cạnh đó vẫn còn một số bạn thiếu tích cực, còn trốn tránh lao động
II. Phương hướng hoạt động của Chi đội năm học 2016 - 2017
1. Về học tập
- Phát động phong trào thi đua học tập sôi nỗi qua các đợt thi đua: 20/11, 22/12, 3/2. 26/3, 9/5  giành nhiều điểm tốt, tuần học tốt
- Xây dựng nề nếp học tập trên lớp, hăng say phát biểu xây dựng bài, ghi chép bài đầy đủ.
- Ngồi trong lớp nghiêm túc, trật tự nghe thầy cô giáo giảng bài. Về nhà học và làm bài đầy đủ.
- Đi học chuyên cần, đúng giờ, không bỏ học tùy tiện.
- Trung thực trong kiểm tra, thi cử.
- Có kế hoạch học tập khoa học, có phương pháp học để đạt kết quả cao.
- Có đầy đủ sách vở dụng cụ học tập, giữ gìn vở sạch, chữ đẹp.
Chỉ tiêu:    Giỏi:             ….. bạn
                  Khá:            …… bạn
                  Trung bình: ……..bạn
2.  Về hạnh kiểm
- Thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy, lễ phép kính trọng thầy cô giáo, đoàn kết thân ái với bạn bè, thực hiện nói lời hay làm việc tốt
- Chấp hành tốt các nội quy, quy định của nhà trường, liên đội
- Không nói tục, chửi thề, không gây gổ, đánh nhau, la cà dọc quán hàng, chơi game, hút thuốc.
Chỉ tiêu:    Tốt:              ……. bạn
                   Khá:            …… bạn
                  Trung bình:    …… bạn
3. Nề nếp
- Duy trì sĩ số, đi học chuyên cần, nghỉ học phải có giấy xin phép.
- Xây dựng và duy trì tốt các hoạt động của liên đội, ca múa hát tập thể, nghi thức đội, sinh hoạt 15 phút đầu giờ nghiêm túc, có chất lượng
- Mặc đồng phục áo trắng, quần tối màu vào thứ 2, 4, 6 hàng tuần
- Thực hiện tốt các yêu cầu của người đội viên
- Vệ sinh trường lớp sạch sẽ, thường xuyên.
- Chăm sóc tốt bồn hoa cây cảnh.
III. Đăng kí thi đua
- Lớp:  Xếp loại: Tốt
- Chi đội: Vững mạnh.
 
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----—&–----
 
 
BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CHI ĐỘI
 
Thời gian: 14h 00 ngày 21 tháng 9 năm 2016
Thành phần: GVCN và 42 bạn đội viên Chi đội 9A
Nội dung: Đại hội Chi đội năm học 2016 - 2017
I. Đánh giá lại kết quả hoạt động của chi đội trong năm học 2015 - 2016.
II. Nội dung, kế hoạch và phương hướng hoạt động của Chi đội trong năm học
 2016 - 2017.
III. Bầu Ban chỉ huy Chi đội
1.
2.
3.
IV. Bầu đại biểu dự đại hội Liên  đội
1.
2.
3.
4.
5.
6.
 
  Đại hội bế mạc vào ……….. cùng ngày
                   Thư ký
 
 
 
 Từ khóa: dai hoi, chi doi

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   

 


KÊNH YOUTUBE 3Đ: ĐIÊN - ĐỘC - ĐỈNH

HỖ TRỢ DẠY VÀ HỌC


TIN NỔI BẬT
ĐỌC MỌI THỂ LOẠI TIN TỨC TẠI ĐÂY
MUA VIETLOTT TRỰC TUYẾN
Code Buy Transfer Sell
AUD 15.00 15.00 15.00
CAD 16.00 17.00 17.00
CHF 23.00 24.00 24.00
CNY 3.00 3.00 3.00
DKK - 3.00 3.00
EUR 22.00 23.00 24.00
GBP 25.00 26.00 27.00
HKD 2.00 2.00 3.00
INR - 291.70 303.39
JPY 160.65 162.27 170.07
KRW 14.41 16.01 17.55
KWD - 76.00 79.00
MYR - 5.00 5.00
NOK - 2.00 2.00
RUB - 363.53 492.65
SAR - 6.00 6.00
SEK - 2.00 2.00
SGD 16.00 16.00 16.00
THB 557.52 619.47 643.25
USD 23.00 23.00 24.00
HỌC - HỌC NỮA - HỌC MÃI
Thống kê
  • Đang truy cập4
  • Hôm nay0
  • Tháng hiện tại160,822
  • Tổng lượt truy cập8,735,850
LIÊN KẾT DẠY VÀ HỌC
LOGO HARVARDLIÊN KẾT WEBSITE
HỌC NHANH TIẾNG NHẬT
 
 

VÌ SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC VIỆT

NGHỀ GIÁO .NET
GIÁO DỤC VIỆT .NET
VIỆT CÔNG NGHỆ .COM
GIÁO DỤC .NET.VN
GIÁO DỤC .EDU.VN
MẠNG GIÁO DỤC
THÔNG TIN TỪ BỘ GD
BÁO GIÁO DỤC  VÀ THỜI ĐẠI
TƯ LIỆU GIÁO DỤC
CÔNG ĐOÀN GD VIỆT NAM
DẠY HỌC INTEL.NET
DẠY VÀ HỌC NGÀY NAY

 

THẾ GIỚI TRỰC TUYẾN

BÁC SỸ TRỰC TUYẾN
LUYỆN THI TRỰC TUYẾN
ĐỌC BÁO TRỰC TUYẾN
KARAOKE TRỰC TUYẾN
ĐIỆN HOA TRỰC TUYẾN
BẢO HIỂM TRỰC TUYẾN
ĐỌC TRUYỆN TR. TUYẾN
THANH TOÁN TR. TUYẾN
DU LỊCH TRỰC TUYẾN
NHÀ SÁCH TRỰC TUYẾN
HỌC TIN TRỰC TUYẾN
HỌC GHITA TRỰC TUYẾN
SÀN TRỰC TUYẾN
HẢI QUAN TRỰC TUYẾN
HÁN VIỆT TRỰC TUYẾN
MUA VÉ TRỰC TUYẾN
QUÉT VIRUT TRỰC TUYẾN
NGÂN HÀNG TRỰC TUYẾN
TRA LỊCH TRỰC TUYẾN
THƯ VIỆN LUẬT TR.TUYẾN
XEM BÓI TRỰC TUYẾN

THẾ GIỚI UPLOAD FILE

4shared.com
mediafire.com
box.com
fshare.vn
rapidshare.com
danhbahosting.com
flashupload.com
upanh.com
up.anhso.net
imageshack.us

 

global counter
  • Đang truy cập4
  • Hôm nay0
  • Tháng hiện tại160,822
  • Tổng lượt truy cập8,735,850
global rate
global QR code

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây