NETVN.NET

http://netvn.net


Mẫu giấy viết thư UPU (Trình bày lề trái đúng chuẩn)

Mẫu giấy viết thư UPU (Trình bày lề trái đúng chuẩn)
Kết quả hình ảnh cho giấy viết thư đẹp

Họ và tên học sinh : ………………………………………………………………………
Giới tính : …………………………………………………………………………………………
Ngày tháng năm sinh : …………………………………………………………………
Dân tộc : …………………………………………………………………………………………...
Học sinh lớp : ………………………………………………………………………………….
Trường : …………………………………………………………………………………………....
Thành phố : ……………………………………………………………………………………...
Tỉnh : ………………………………………………………………………….....................................
 
BÀI DỰ THI VIẾT THƯ QUỐC TẾ UPU LẦN THỨ 47 - 2018
“Hãy tưởng tượng bạn là một lá thư du hành xuyên thời gian. Bạn muốn gửi gắm thông điệp gì tới người đọc?”
 
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Trang web hiển thị ở trên chưa chính xác. Hãy tải file word tại đây
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây