Bạn đã từng được xem cận cảnh tai nạn

các kiểu xe tải công nghệ bị lật bao giờ chưa.

KÊNH VIDEO SỐC - ĐỘC - LẠ
KHÔNG DÀNH CHO NGƯỜI YẾU TIM

Tuyển tập truyện cười song ngữ Anh Việt hay nhất - Tập 2

Thứ sáu - 23/09/2016 22:23
1. Money And Friends

"Since he lost his money, half his friends don''''t know him any more"

"And the other half ?"

"They don''''t know yet that has lost it"

1.Tiền và bạn

- Từ ngày hắn mất tiền, phân nửa bạn bè của hắn không còn biết tới hắn nữa.

- Còn nửa kia ?

- Họ chưa biết là hắn đã mất tiền.


2. Father Wants To Go To Bed

Next-door Neighbor''''s Little Boy : "Father say could you lend him your cassette player for tonight ?"

Heavy - Metal Enthusiast : "Have you a party on ?"

Little Boy : "Oh, no. Father only wants to go to bed ".

2.Bố cháu muốn đi ngủ

Chú bé hàng xóm cạnh nhà : - Bố cháu hỏi tối nay chú có thể cho bố cháu mượn cái cassette được không ạ ?

Người mê nhạc rock nặng : - Bộ nhà cháu có tiệc tùng gì hả ?

Chú bé: - Ồ không, bố cháu chỉ muốn đi ngủ.


3. The River Isn''''t Deep

A stranger on horse back came to a river with which he was unfamiliar. The traveller asked a youngster if it was deep.

"No", replied the boy, and the rider started to cross, but soon found that he and his horse had to swim for their lives.

When the traveller reached the other side he turned and shouted : "I thought you said it wasn''''t deep ?"

"It isn''''t", was the boy''''s reply : "it only takes grandfather''''s ducks up to their middles !"

3.Dòng sông không sâu

Một lữ khách đi ngựa đến một dòng sông xa lạ. Ông ta hỏi một thiếu niên xem dòng sông ấy có sâu không.

- Không đâu, - chú bé đáp, và người kỵ mã bắt đầu vượt sông. Nhưng ngay sau đó ông nhận ra cả người lẫn ngựa đều phải bơi trối chết.

Khi người lữ khách đã tới bờ bên kia, ông quay lại hét lên : - Tao cứ tưởng mày nói là sông không sâu.

- Ðúng thế mà, - chú bé đáp, - nước sông này chỉ ngập ngang bụng lũ vịt của ông cháu thôi.


4. My Daughter''''s Music Lessons

"My daughter''''s music lessons are a fortune to me ?"

"How is that ?"

"They enabled me to buy the neighbors'''' houses at half price".

4. Giá trị của những bài học nhạc

- Những bài học nhạc của con gái tôi là cả một gia sản của tôi đó.

- Tại sao vậy ?

- Chúng giúp tôi mua được các ngôi nhà của hàng xóm chỉ bằng nửa giá tiền thôi.


5. A Policeman And A Reporter

Country Policeman (at the scene of murder) : "You can''''t come in here"

Reporter : "But I''''ve been sent to do the murder"

Country Policeman : "Well, you''''re too late; the murder''''s been done".

5. Cảnh sát và phóng viên

Cảnh sát vùng quê (tại hiện trường một vụ án mạng) : - Anh không được vào đây.

Phóng viên : - Nhưng tôi được phái đến đây làm vụ án mạng này.

Cảnh sát vùng quê : - A, anh muộn mất rồi ; vụ án mạng đã làm xong.


6. A Cow Grazing

Artist : "That, sir, is a cow grazing"

Visitor : "Where is the grass ?"

Artist : "The cow has eaten it"

Visitor : "But where is the cow ?"

Artist : "You don''''t suppose she''''d be fool enough to stay there after she''''d eaten all the grass, do you ?"

6. Bò ăn cỏ

Họa sĩ : - Bức tranh đó vẽ một con bò đang ăn cỏ đấy, thưa ông.

Khách : - Có thấy cỏ đâu ?

Họa sĩ : - Con bò ăn hết rồi.

Khách : - Thế còn con bò đâu ?

Họa sĩ : - Chứ bộ ông tưởng con bò lại ngu đến mức đứng ỳ ở đó sau khi đã ăn hết cỏ sao ông ?


7. Let''''s Work Together

"Can you tell me how to get to the post office ?"

"That''''s just where I want to go. Let''''s work together. You go south, and I''''ll go north, and we''''ll report progress every time we meet"

7. Ta hãy phối hợp với nhau

- Nhờ anh chỉ cho đường đến bưu điện ?

- Chính tôi cũng muốn tới đó. Ta hãy phối hợp với nhau. Anh đi hướng nam, tôi đi hướng bắc, và chúng ta sẽ tường thuật lại tiến triển mỗi khi mình gặp nhau.


8. The French People Have Difficulty

"Did you have any difficulty with your French in Paris ?"

"No, but the French people did"

8. Người Pháp không rành tiếng Pháp

- Anh có gặp khó khăn gì với vốn tiếng Pháp của anh khi tới Paris không?

- Không có, nhưng người Pháp thì quả là có.

9. Great Mystery

Newsboy : "Great mystery! Fifty victims! Paper, mister ?"

Passerby : "Here boy, I''''ll take one" (After reading a moment) "Say, boy, there''''s nothing of the kind in this paper. Where is it ?"

Newsboy : "That''''s the mystery, sir. You''''re the fifty first victim".

9. Bí mật khủng khiếp

Chú bé bán báo : - Bí mật khủng khiếp đây! Năm mươi nạn nhân! Mua báo không, thưa ông?

Khách qua đường : - Lại đây, tao lấy một tờ. (Ðọc qua một hồi) - Này, thằng nhóc kia, trong báo có thấy tin nào như vậy đâu. Nó nằm ở chỗ nào chớ?

Chú bé bán báo : - Ðó chính là điều bí mật, thưa ông. Ông là nạn nhân thứ năm mươi mốt đấy.


10. Why Do They Have French Lesson?

"What''''s the idea of the Greens having French lessons ?"

"They have adopted a French baby, and want to understand what she says when she begins to talk".

10. Học tiếng Pháp để là gì ?

- Vì cớ gì mà gia đình Green lại học tiếng Pháp chứ?

- Họ vừa nhận nuôi một bé sơ sinh người Pháp nên muốn hiểu nó sẽ nói gì khi bắt đầu tập nói.

11. The Hen And The Dog

Jones : "Sorry, old man, that my hen got loose and scratched up your garden"

Smith : "That's all right, my dog ate your hen"

Jones : "Fine! I just ran over your dos and killed him".


11. Gà và chó

Jones : - Xin lỗi anh bạn vì con gà nhà tôi sút chuồng và bới nát khu vườn của anh.

Smith : - Không sao đâu, con chó nhà tôi đã xơi tái con gà của anh rồi.

Jones : - Hay quá! Tôi vừa mới cán chết con chó nhà anh đây này.

12. Our Faults

"Once a friend of mine and I agreed that it would be helpful for each of us to tell the other all our faults"

"How did it work ?"

"We haven't spoken for five years".


12. Tình bạn thẳng thắn

- Có lần một người bạn và tôi đồng ý nên nói cho nhau biết tất cả lỗi lầm của người kia ; như thế sẽ có ích cho cả hai.

- Kết cục thế nào?

- Suốt năm năm rồi bọn tôi không thèm nói chuyện với nhau nữa.

13. She's My Wife

One of the guest turned to a man by his side to criticize the singing of the woman who was trying to entertain them.

"What a terrible voice! Do you know who she is ?"

"Yes", was the answer. "She's my wife"

"Oh, I beg your pardon. Of course, it isn't her voice, really. It's the stuff she has to sing. I wonder who wrote that awful song ?"

"I did", was the answer.


13. Vợ tôi đó

Một vị khách quay sang một người ngồi bên và chê bai giọng ca của một phụ nữ đang hát giúp vui cho họ.

- Giọng ca gì nghe mà khiếp! Anh có biết bà ta là ai không?

- Biết chớ, - câu trả lời. - Vợ tôi đó.

- Ái chà, xin lỗi anh. Thực ra thì không phải do giọng ca của chị ấy. Chính cái thứ hổ lốn mà chị ta buộc lòng phải ca hát lên mới là khiếp. Tôi không hiểu đứa nào lại đi viết một bài ca kinh khủng như vậy?

- Tôi viết đấy.

14. The Difference Between Valor And Discretion

"What's the difference between valor and discretion ?"

"Well, to go to a swell restaurant without tipping the waiter would be valor"

"I see. And discretion ?"

"That would be to dine at a different restaurant the next day".


14. Can trường và tế nhị

- Can trường và tế nhị khác nhau ra làm sao?

- À, đi ăn ở một nhà hàng xịn mà không buộc boa cho bồi bàn tức là can trường.

- Ra thế. Còn tế nhị?

- Tức là hôm sau nên chọn nhà hàng khác mà ăn.

15. Flattering

Critic : "Ah! And what is this ? It is superb! What soul! What expression!"

Artist : "Yeah ? That's where I clear the paint off my brushes".


15. Nịnh bợ

Nhà phê bình : - Ôi! Cái gì thế kia? Một bức tranh tuyệt vời! Quá sâu sắc! Quá tinh tế!

Họa sĩ : - Cái gì? Ðó là chỗ tôi chùi cọ cho sạch sơn đấy.

16. Cigar Fruit

Gardener : "This is a tobacco plant in full flower, madam"

Dear Old Lady : "How very interesting! And how long will it be before the cigars are ripe ?"


16. Trái xì gà

Người làm vườn : - Ðây là cây thuốc lá đang nở hoa đó, thưa bà.

Mệnh phụ khả kính : - Hay quá nhỉ! Thế bao lâu nữa thì xì gà mới chín?

17. Downstairs And Upstairs

Downstairs : "Didn't you hear me pounding on the ceiling ?"

Upstairs : "Oh, that's all right. We were making a lot of noise ourselves".


17. Chuyện cư xá

Nhà tầng dưới : - Tôi nện lên trần nhà thế mà anh không nghe à ?

Nhà tầng trên: - Ồ, không sao đâu. Chính bọn tôi cũng đang làm inh ỏi cả lên đây này.

18. Time

"Don't you agree that Time is the greatest healer ?"

"He may be, but he's certainly no beauty specialist".


18. Thời gian

- Anh có đồng ý rằng Thời Gian sẽ chữa lành mọi vết thương không?

- Có thể đấy, nhưng chắc chắn Thời Gian không phải là chuyên gia thẩm mỹ rồi.

19. Borrowing Money

"Glad to see you, old man. Can you lend me five dollars ?"

"Sorry, but I haven't a cent with me today"

"And at home ?"

"They're all very well, thank you, very well".


19. Vay tiền

- Gặp anh thật quý hóa quá, anh bạn. Cho tôi vay mười đô được không?

- Rất tiếc là hôm nay tôi không có một xu trong người.

- Còn ở nhà thì sao?

- Ở nhà ai cũng khoả cả, cám ơn anh, khỏe lắm.

20. How Many Knaves Live In This Street ?

A wag asked his friend.

"How many knaves do you suppose live in this street besides yourself ?"

"Beside myself !" replied the other. "Do you mean to insult me ?"

"Well, then ?" said the first, "how many do you reckon including yourself ?"


20. Bao nhiêu kẻ bất lương?

Một kẻ thích đùa hỏi người bạn :

- Theo anh thì ở phố này có bao nhiêu kẻ bất lương, không kể anh?

- Không kể tôi! - người kia kêu lên. - Bộ anh muốn sỉ nhục tôi đấy à?

- Chà, vậy thì phố này có bao nhiêu kẻ bất lương, kể cả anh?

 
 Từ khóa: song ngu, anh viet

Tổng số điểm của bài viết là: 3 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 3 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   

 


KÊNH YOUTUBE 3Đ: ĐIÊN - ĐỘC - ĐỈNH

HỖ TRỢ DẠY VÀ HỌC


TIN NỔI BẬT
ĐỌC MỌI THỂ LOẠI TIN TỨC TẠI ĐÂY
MUA VIETLOTT TRỰC TUYẾN
Code Buy Transfer Sell
AUD 15.00 15.00 16.00
CAD 17.00 17.00 17.00
CHF 24.00 25.00 25.00
CNY 3.00 3.00 3.00
DKK - 3.00 3.00
EUR 24.00 24.00 25.00
GBP 28.00 28.00 29.00
HKD 3.00 3.00 3.00
INR - 291.11 302.78
JPY 170.58 172.30 180.58
KRW 15.82 17.58 19.28
KWD - 77.00 81.00
MYR - 5.00 5.00
NOK - 2.00 2.00
RUB - 367.17 406.50
SAR - 6.00 6.00
SEK - 2.00 2.00
SGD 17.00 17.00 17.00
THB 605.90 673.22 699.07
USD 23.00 23.00 24.00
HỌC - HỌC NỮA - HỌC MÃI
Thống kê
  • Đang truy cập9
  • Hôm nay4,950
  • Tháng hiện tại22,446
  • Tổng lượt truy cập9,194,872
LIÊN KẾT DẠY VÀ HỌC
LOGO HARVARDLIÊN KẾT WEBSITE
HỌC NHANH TIẾNG NHẬT
 
 

VÌ SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC VIỆT

NGHỀ GIÁO .NET
GIÁO DỤC VIỆT .NET
VIỆT CÔNG NGHỆ .COM
GIÁO DỤC .NET.VN
GIÁO DỤC .EDU.VN
MẠNG GIÁO DỤC
THÔNG TIN TỪ BỘ GD
BÁO GIÁO DỤC  VÀ THỜI ĐẠI
TƯ LIỆU GIÁO DỤC
CÔNG ĐOÀN GD VIỆT NAM
DẠY HỌC INTEL.NET
DẠY VÀ HỌC NGÀY NAY

 

THẾ GIỚI TRỰC TUYẾN

BÁC SỸ TRỰC TUYẾN
LUYỆN THI TRỰC TUYẾN
ĐỌC BÁO TRỰC TUYẾN
KARAOKE TRỰC TUYẾN
ĐIỆN HOA TRỰC TUYẾN
BẢO HIỂM TRỰC TUYẾN
ĐỌC TRUYỆN TR. TUYẾN
THANH TOÁN TR. TUYẾN
DU LỊCH TRỰC TUYẾN
NHÀ SÁCH TRỰC TUYẾN
HỌC TIN TRỰC TUYẾN
HỌC GHITA TRỰC TUYẾN
SÀN TRỰC TUYẾN
HẢI QUAN TRỰC TUYẾN
HÁN VIỆT TRỰC TUYẾN
MUA VÉ TRỰC TUYẾN
QUÉT VIRUT TRỰC TUYẾN
NGÂN HÀNG TRỰC TUYẾN
TRA LỊCH TRỰC TUYẾN
THƯ VIỆN LUẬT TR.TUYẾN
XEM BÓI TRỰC TUYẾN

THẾ GIỚI UPLOAD FILE

4shared.com
mediafire.com
box.com
fshare.vn
rapidshare.com
danhbahosting.com
flashupload.com
upanh.com
up.anhso.net
imageshack.us

 

global counter
  • Đang truy cập9
  • Hôm nay4,950
  • Tháng hiện tại22,446
  • Tổng lượt truy cập9,194,872
global rate
global QR code

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây