20:54 ICT Thứ sáu, 29/05/2020

Trang nhất » Giới thiệu

Giới thiệu về KINHDOANH

Giới thiệu khái quát

KINHDOANH ra đời nhằm:
- Nếu bạn là SINH VIÊN:
+ Tìm kiếm cơ hội làm việc
+ Tìm thấy một công việc phù hợp
+ Thỏa máu kinh doanh
- Nếu bạn là NGƯỜI NHÀN RỖI:
+ Sẽ không còn nhàn nữa
- Nếu bạn đang THẤT NGHIỆP:
+ Bạn sẽ hết thất nghiệp
- Song song với tất cả những thứ trên là: THU NHẬP
Còn nữa và còn nữa...